Arvot

Vastuullisesti luonnosta

Kuiva-Turve Oy on sitoutunut ehkäisemään  turvetuotannon haittavaikutuksia.
Se noudattaa säädöksiä, sopimuksia ja linjauksia, jotka ohjaavat suomaiden käyttöä.
Kuiva-Turve Oy:llä on turpeentuotantoon vaadittava ympäristölupa, joka sitoo sen huolehtimaan mm. valumavesien puhdistuksesta.

Valumavesien puhdistusmenetelmät Kuivaniemellä ovat seuraavat:

  • tuotantoalueilla sarkaojissa lietesyvennykset sekä päisteputkiin kiinnitetyt lietteenpidättimet
  • laskeutusaltaat
  • pintavalutuskentät
  • virtaamansäätöpadot


Kuivaniemellä Metsäntutkimuslaitos on laatinut tuotannosta poistuville turvetuotantoalueille jälkikäyttösuunnitelmat. Turvetuotannon päätyttyä alueet voivat siirtyä esimerkiksi metsämaaksi, kosteikoksi tai pelloksi. Maanomistaja päättää viime kädessä, mitä suopohjalle tehdään.

Paikallisuutta vahvistaen

Kuiva-Turve Oy edistää Iin kunnan alueen energiantuotantoa ja alueen taloudellista hyvinvointia.

Uusiutuvan energian tuotanto työllistää Kuivaniemen alueella noin 110 henkilötyövuoden verran turpeen eri tuotantovaiheissa, alueiden kunnossapidossa, kuljetuksissa ja käytössä.

Kuiva-Turve Oy on vahvasti mukana myös alueen muussa elinkeinoelämässä. Lue lisää.

Lisätietoja
Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö: Turveteollisuusliiton opas
Vesienkäsittelymenetelmät: Turveteollisuusliiton ja muiden alan toimijoiden opas.

Kuiva-Turve Oy, Lanssitie 1, 95200 Simo
Toimitusjohtaja Pasi Syrjälä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0400 127 405